Gặp gỡ thầy giáo Bùi Tiến Lợi, người giáo viên yêu sử Việt.

Viết bởi Tôn Phi, tác giả sách Việt sử đại cương. Kính thưa quý vị, Trước hết, tác giả Tôn Phi xin cám ơn người đọc trong … Đọc tiếp Gặp gỡ thầy giáo Bùi Tiến Lợi, người giáo viên yêu sử Việt.