Chế độ nhuận bút dành cho các tác giả

Trong Trung tâm Văn bút Việt Nam, chúng tôi quan niệm làm văn là một ngành lao động nghiêm túc và cần được trả lương như những … Đọc tiếp Chế độ nhuận bút dành cho các tác giả