Bàn về đám cưới của tổ Nữ Oa và Phục Hy

Đám cưới của Nữ Oa và Phục Hy. Tranh chưa rõ tên họa sĩ.

Vừa qua, có người Việt kiều ở Paris hỏi chúng tôi về đám cưới của bà Nữ Oa và ông Phục Hy. Chúng tôi khất đi khất lại và không để đợi lâu hơn, chúng tôi đến lúc công bố bài báo nhỏ này.

Trước đó có Toại Nhân phát minh ra lửa nên gọi là Thiên Hoàng, rồi tới Phục Hy dạy cách chăn nuôi làm ra bát quái nên gọi là Nhân Hoàng. Còn Nữ Oa hoặc là vợ Phục Hy. Hoàng Đế cũng chỉ là đứng đầu trong việc hoàn thành cuộc chạy tiếp sức về văn hóa. Nữ Oa mẫu nghi thiên hạ của Viễn Đông. Một số sách sử và chương trình giáo dục bên Trung Quốc cố rút Nữ Oa ra khỏi làm vợ Phục Hy nhưng vẫn chưa làm được. Nếu để lâu quá chúng sẽ làm được. Nữ Oa chỉ có ý nói lên tính chất Mẹ của giai đoạn này.

Phục Hy theo niên kỷ cũ là năm 4482 trước Công nguyên còn nay các học giả hạ xuống năm 2852 Trước Công Nguyên; năm tháng thực chất không mấy quan trọng. Chúng ta nhận thấy được Phục Hy làm được ba việc nền tảng như sau:


– Thứ nhất là đặt ra bát quái, tức móng nền Kinh Dịch (Kinh Dịch khác với mấy sách giải Dịch luận cách tranh quyền đoạt lợi bây giờ).
– Thứ đến là phát minh ra phép “kết thằng” để làm chài lưới và cũng là đặt viên đá đầu tiên cho việc thành lập văn tự (chữ viết) sau này.
– Thứ ba là phát minh ra cày bừa.
“Cổ giả Bào Hy thị chi vương thiên hạ dã:
Ngưỡng tắc quan tượng ư thiên.
Phủ tắc pháp ư địa
Quan điểu thú chi văn
Dữ địa chi nghi
Cận thủ chư thân
Viễn thủ chư vật
U thị thủy tác bát quái,
Dĩ thông thần minh chi đức
Dĩ loại vạn vật chi tình
Tác kết thằng nhi vi võng cổ, dĩ điều dĩ ngư,
Cái thủ chư Ly
Bào Hy thị một. Thần Nông thị tác
Trác mộc vi tị, nhũ mộc vi lỗi
Lỗi lậu chi lợi dĩ giáo thiên hạ. Cái thủ chư Ích.”


“Cổ thời thị tộc Bào Hy trị thiên hạ: ngẩng lên xem tượng trời, cúi xuống xét hình đất. Quan sát từng dáng điệu của thú (đất) và chim (trời) để thích nghi vào mọi miền. Gần thì suy trực tiếp nơi mình; xa
thì gián tiếp từ sự vật đặng thông với linh đức của thần minh, hầu có thể phân loại tính tình của vạn vật đặng mà điều lý. Kết nút dây để làm lưới làm giỏ đặng đi săn và đánh cá. Khi Bào Hy thị qua thì đến Thần Nông thị lên thay đẽo gỗ làm lưỡi (cày) uốn gỗ làm cày: dạy cho thiên hạ biết nguồn lợi của sự cày bừa. Tất cả đều lấy hứng từ quẻ Ích”.

Phục Hy lấy hiệu là Thái Hạo = sáng lắm. Cháu ba đời kêu là Đế Minh có nghĩa là chúa sáng. Tất cả dòng tộc kêu là Viêm tộc. Chữ Viêm (炎) là hai lửa ( 火 ) chồng lên nhau, sáng lắm = Thái Hạo. Người vợ là Nữ Oa cầm cái quy (thiên viên), người chồng Phục Hy cầm cái củ (địa phương). Từ đó có mới có thành ngữ “thiên viên địa phương”.

Phục Hy còn có nghĩa là hy vọng phục hưng.

Vai trò của tổ Nữ Oa- Phục Hy của người Việt tương đương với vai trò của tổ A-đam, E-va bên Do Thái. Để biết tương lai của dân Do Thái thì nhìn vào câu chuyện của bố A-đam và mẹ E-va, họ bị đánh bật khỏi đất hứa (Canaan), bị đưa sang châu Âu làm nô lệ (từ năm 70 đến năm 1948), cuối cùng họ lại trở về Canaan. Lời hứa mà tổ A-đam được lãnh nhận đã hoàn thành một nửa: “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra;” (Genesis chapter 3, 19). Do Thái đầu thế kỷ XX có nhiều kỹ sư, bác sĩ, giáo sư đã thành danh ở châu Âu nhưng không một ai nhìn ra khả năng tái lập quốc gia của Do Thái, kỳ vọng đó là 0%. May mắn sao có nhà báo Theodor Herzl tìm được trong kinh Cựu Ước (Old Testament) đoạn nói về tái lập đền thờ Si-ôn ở Giê-ru-sa-lem, nên ông cổ vũ cho tất cả trí thức Do Thái trên khắp thế giới chung tay khôi phục lại Do Thái, và may mắn sao chủ nghĩa phục quốc Do Thái thành tựu năm 1948. 3 triệu lính Do Thái đánh bại 300 triệu lính Ả-rập. Về chuyện này sức người không thể làm nổi, mà phải là sức Trời. Nhà báo Theodor Herzl khám phá ra lời tiên tri và dốc hết sức hành động để lời ấy xảy ra, giữa tiếng cười nhạo của bạn bè và giới khoa bảng cùng thời. Chủ nghĩa dân tộc Si-ôn kêu gọi tất cả con cái Do Thái khắp thế giới bỏ tất cả để về nước, nhưng có những kẻ ăn sung mặc sướng ở châu Âu thì không muốn rời châu Âu để về xứ sa mạc chi cho khổ sở. Kêu họ lấy lại đất tổ thì không lấy. Sau đó, Hít-le giết chết 6 triệu người Do Thái này. Tôi thấy bọn này chết rất là xứng đáng. Đã được kêu về rồi mà vẫn không chịu rời đi, cố ở lại hưởng chút vinh hoa. Cái tên “Eva” có nghĩa là sự sống. Con cháu Do Thái muốn được sống thì phải trở về với đất mẹ Canaan chứ không phải ở lì bên châu Âu.  

Cũng vậy đối với liên bang Viêm Việt. Để biết phải làm gì và khi nào con cháu người Việt lấy lại được từ Động Đình Hồ (hồ lớn nhất bên Tàu) trở xuống phía Nam, ta cũng phải tìm ở trong kinh điển dân tộc của nhà nước Viêm Việt.

Khi đó ta thấy đang khi các bà Pandore hay Eva phải mang hết trách nhiệm gây nên mọi tội lỗi trong thế gian, thì bà Nữ Oa đàng hoàng cầm cái quy tròn (cồng cũng hình tròn) còn Phục Hy chỉ được cầm cái lệnh (dài hay vuông). Đây huyền thoại biểu thị giai đoạn mà ta phải gọi là giai đoạn “Bố Cái đại vương” cả bố lẫn cái (mẹ) đều làm vua trong địa hạt của mình: “bố ngoại cái nội”. Bố tiến quân thì đánh trống, mẹ hô
lùi thì khua chiêng (xem trong bài 184 Kinh Thi chương quốc Phong sẽ rõ). Về sau có những thời người ta dùng lệnh thay trống, dùng cồng thay chiêng và câu “Lệnh ông không bằng cồng bà” được đổ khuôn vào lúc cồng lệnh thay cho chiêng trống (có lẽ xảy ra cùng giai đoạn đồ đồng thay cho đồ đá mà ta thấy dấu vết trên mặt trống đồng có trống mà cũng đã có chiêng. Nhưng xem ra quyền đánh còn nằm trong tay các bà).

Đã có tổ tiên họ mẹ (ancétres maternels) của Viêm tộc lâu trước khi có tục nhận tổ tiên theo cha (ancétres mâles) của Hoa tộc (Civ. 373). Văn minh cha này sẽ vào đàn áp văn minh mẹ. Cho đến nay chúng ta không
còn nắm được nhiều sử liệu để phác họa lại guồng máy cai trị của một thị tộc hoặc bộ lạc của Viêm tộc lúc đó như thế nào, chỉ biết rằng địa vị đàn bà lúc ấy vượt địa vị đàn ông trong nhiều điểm. Thí dụ lớn nhất là mẹ của một dòng tộc được tôn trọng hơn cả nhà sáng lập ra nước, bởi đó con cái tính theo họ mẹ. Họ (tính 姓) cấu thành bởi nữ (女) và sinh ( 生). Thời ấy các vua kế nghiệp vẫn tính theo họ mẹ. Hoàng Đế là Hiên Viên thị đến đời Thiếu Hạo kế vị lại thuộc Kim Thiên thị, rồi Chuyên Húc thuộc họ Cao Dương thị… Đó gọi là quyền họ mẹ (le droit utérin) thắng quyền họ cha (droit agnatique). Về sau khi họ cha của Hoa tộc thắng thế với thể chế tông pháp nhất là tự đời Chu, thì cũng vẫn phải nhượng bộ nhiều cho họ mẹ có tính cách công thể (le droit communautaire se révèle plus puissant que le droit patriarcal. Danses 13-14).

Chữ viết khởi đầu do ngắm vết chân chim: nếu vậy thì đời Phục Hy chữ viết đã manh nha vì đã biết “quan điểu thú chi giao”. Phục Hy đặt ra phép kết thằng, kết thằng để làm lưới, mà cũng là để làm văn tự, vì thế nên nói tất cả lấy hứng từ quẻ Ly. (Xem Civilisation của giáo sư Marcel Granet trang 47, 48). Ly là lửa chỉ văn minh, nói lấy từ quẻ Ly cũng là nói đã đặt viên đá đầu tiên cho nền văn minh nông nghiệp, hay là lấy của Viêm tộc. Nước ta chú ý đến quẻ Ly là vì họ hàng từ đấy. Cờ vàng ba sọc đỏ vua Bảo Đại chọn là cờ quẻ ly, hàm ý một công cuộc phục hưng đại công quốc, ai kiến thức thâm hậu thì nhận ra cội nguồn. Học kinh điển dân tộc rất quan trọng, nếu không học mà làm thì sẽ nói lộn phèo. “Cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho dân tộc Việt máu đỏ da vàng”- cô phát thanh viên chương trình văn hóa của VTV nói như vậy. Thế chẳng lẽ, máu để ở ngoài da, thưa cô? Thà không nói thì hơn.

Ông Vũ bỏ Nhị nguyên thuyết (gọi là đắp đê) để đào sâu tức đi lối Tâm thì hiểu ra được đạo của Viêm tộc, hay nói bóng thì gặp cặp uyên ương thái tổ là Nữ Oa, Phục Hy đang cuốn đuôi nhau. Và từ đấy thì tinh thần Hà Vu (Tây Bắc) phải nhường bước trên cho tinh thần Hà Lạc (Đông Nam). Sự nhường bước này tuy ghi lại trong huyền sử một cách vắn tắt coi như rất dễ dàng, nhưng trong thực tế là cả một quá trình tranh đấu cam go, mà chiến tranh Hoàng Đế và Suy Vưu vẫn còn dai dẳng. Con cháu Hoàng Đế xâm lấn đất đai và bắt con cháu của Suy Vưu làm nô lệ, chưa kể giặc Tây Dương vào giúp sức cho con cháu Hoàng Đế, nhưng con cháu Suy Vưu chinh phục từng bước đầy thăng trầm.

Trước khi có cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp và Tàu vẫn muốn cai trị nước ta. Xem nước Đại Nam đối đầu với Pháp và Trung Hoa của tác giả Nhật Tsuboi. Pháp nói rằng Việt không có phông văn hóa, ý nói là chúng ta phải mượn văn hóa của Tàu. Tàu lại nói rằng dân Việt là do một nhánh dân Tàu sinh ra.   Nhiều tác giả công khai chỉ trích văn hóa người Việt, ấy là mắc bẫy thực dân Pháp và thực dân Tàu. Thực là thực vật, thực dân nghĩa là gieo giống, tẩy não trước rồi gieo giống sau. Tôi viết bài này cho những ai còn chưa biết mình là con cháu của Hoàng Đế hay con cháu của Suy Vưu. Viết tặng em nhỏ Nguyễn Văn Hùng. Con cháu Suy Vưu giờ đây chỉ có nhiệm vụ bảo toàn tính mạng cho mình, không được làm những sứ vụ sói cô đơn, hoặc có nếu làm thì phải rất am tường về sử dân tộc, mà phải học từ các bậc cha ông hoặc các bậc dàn anh đi trước. Đảng phái son đẹt, hội đoàn tự phát hay nhân sĩ đấu tranh không thể cứu nước được. Cứu nước được phải là một vị anh hùng chưa hề chiến bại, được hội đồng quốc dân nguyên lão đưa lên, được kinh điển tiên tri từ trước khi sinh ra, giống như Hùng Vương ngày trước. Đó là đại sư huynh của tôi.

Ngày 23 tháng 08 năm 2020.

Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

2 bình luận về “Bàn về đám cưới của tổ Nữ Oa và Phục Hy

 1. Cám ơn nhiều
  Bài viết phàn về Cựu ước quá dài, so sánh với chuyện Nữ Oa khá xa vời và gượng gạo
  về buổi lẽ cưới không biết tôi đọc một cách thiếu sót nên không thấy tả buổi cưới
  Chữ Việt kiều đã bị làm sai nghĩa, tôi không dùng
  Dù sao người viết có Công khảo cứu và độc giả thấy tác giả rát uyên bác
  Nhân

  Thích

 2. Ở đây có sự lẫn lộn giữa truyền thuyết huyền thoại về cội nguồn dân Tàu với nguồn gốc dân Việt. Đám cưới của tổ Nữ Oa với Phục Hy là truyền thuyết của dân Tàu. Còn dân Việt có huyền thoại về cặp vợ chồng khổng lồ là Bà Nữ Oa với Ông Tứ Tượng, được lưu truyền qua câu tục ngữ này: “Lồn Bà Nữ Oa bằng ba mẫu ruộng / Buồi Ông Tứ Tượng mười bốn con sào” (tục ngữ cổ không coi những từ dân gian chỉ bộ phận sinh dục nữ và nam là “tục tĩu” mà cứ hồn nhiên gọi thẳng nó ra!).

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s