Đón đọc bộ sách triết lý An Vi của triết gia Lương Kim Định.

Triết gia Kim Định (1914-1997).

TỦ SÁCH KIM ĐỊNH Bộ Kinh-Triết-Sử-Văn với 33 tác phẩm


TIỂU SỬ TRIẾT GIA LƯƠNG KIM ĐỊNH


Lương Kim Định (1914-1997)

Triết gia KIM ĐỊNH sinh ngày 15.6.1914 tại Trung Thành, Nam Định. Sau khi tốt nghiệp triết học Albert Le Grand, ông dạy triết tại Bùi Chu (1943-1946). Năm 1947, ngài sang Pháp 10 năm nghiên cứu về  triết học  tại Institut des Hautes Etudes Chinoise để thâu thập tài liệu xây đắp nền triết lý Việt Nam. Trở về nước năm 1957, ngài dạy  triết Đông tại Học Viện Lê Bảo Tịnh, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, và Đại Học Đà Lạt.

Từ năm 1960, triết gia bắt đầu cho ra mắt một loạt những cuốn sách về triết Việt, mở đầu là cuốn Cửa Khổng, Triết Lý Giáo Dục,
Nhân Bản, Căn Bản Triết Lý Trong Văn Hóa Việt Nam . . . Học giả Linh Mục Vũ Đình Trác viết về công trình của ngài như sau:

“Nhờ công phu mở đường trở về triết Đông của Giáo Sư Bửu Dưỡng và Nguyễn Văn Thích cũng như tâm huyết của Giáo Sư Nguyễn Đăng Thục, chương trình triết học Đông Phương được khai giảng tại Đại Học Văn Khoa Sàigòn năm 1958. Sẵn đường trở về Đông Phương, triết gia Kim Định tiện đường, đơn thương độc mã, ông lên một nước táo bạo, mở đường đi vào Triết Lâm Việt Nam. Trong suốt 16 năm trời tại giảng đường Đại Học Văn Khoa Sàigòn, giáo sư đã ảnh hưởng sâu rộng cho cả một thế hệ thanh niên và sinh viên. Mặc dầu bao chống đối, ông đã im lặng xây dựng một hệ thống Việt Nho khá trung thực và hấp dẫn. Không ai có thể chối cãi công phu xây dựng và ảnh hưởng sâu rộng của ông trong lãnh vực văn hóa dân tộc. Từ Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, ông mở rộng mặt trận tới các Đại Học khác: Đại học Đà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Đức, Thành Nhân và An Giang. Chính trong giai đoạn này ông đã sáng lập chủ thuyết AI VI và ViỆT NHO”.
 
Nhận định về địa vị của triết gia Kim Định trên trường Việt Nho, Việt Triết – học giả Vũ Đình Trác còn viết như sau:

“Nhờ công khai thác và biên khảo, sáng tác của giáo sư, những bậc thức giả khắp nơi đã suy tôn ông là Triết Gia Việt Nam.
 Ảnh hưởng Việt Triết và Việt Nho của ông đã gây ý thức cho người Việt khắp nơi nhìn lại thực tại văn hóa của mình. Các đồ đệ
 của ông đã đáp ứng nguyện vọng của Thầy để khai thác và phổ biến Việt Lý của Thầy qua tổ chức AN VIỆT. Các nhóm
An Việt được thành lập khắp nơi: San Jose, Orange, Houston, Louisiana, Washington DC, Philadelphia, Seattle, và tại
Canada, Uùc Châu, Anh, Pháp, Đức v.v … An Vi đã như một luồng gió dân tộc bùng lên khắp nơi có người Việt định cư.
Các nhóm này coi Triết Gia Kim Định như bậc Đại Sư, mà họ tôn làm Tổ: TỔ SƯ AN VI, TỘC PHỤ AN VIỆT. Ảnh hưởng của Triết Gia không những thế mà còn lan rộng tới các học giả, triết gia ngoại quốc: Âu Mỹ và khối Viễn Đông”.

 
Năm 1987 hội nghị Quốc Tế về “Khổng Học Với Thế Giới Ngày Nay” (International Symposium on Confucianism and the Modern World) tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan, qui tụ 400 học giả khắp thế giới. Triết gia Kim Định đã thuyết trình đề tài “Đạo Trường Chung Cho Đông Nam Á” (A Tao-Field for South East Asia). Bài tham luận đã gây tiếng vang rất lớn trong giới Nho Lâm Á Châu.


Sau đó ngài còn tham dự Hội Nghị Triết Học tại Brighton Anh Quốc năm 1988 (The World Congress of Philosophy) – Hội Nghị Triết Học Á Châu và Bắc Phi lần thứ 33 tại Toronto Canada năm 1990 (The XXXIII International Conference on Asian and North African Studies). Ngài nói với các đồ đệ; “Thầy phải đi để nói cho thế giới biết con người, tư duy và đạo sống cao đẹp của dân tộc Việt Nam”.
 
   Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư Đại Học Georgetown, Washington DC, viết về triết gia Kim Định trong báo Ngày Nay, số 121:

“Trong nỗ lực đi tìm một con đường Việt Tộc, Nhân Chủ, Tự Do, thì chúng ta phải kể ở hàng đầu công trình đồ sộ của triết gia Kim Định. Ở đâu ông cũng thế, không phải sang Mỹ ông mới tìm “về nguồn”. Việc làm của ông trong một tình cảnh mất mát vô biên, chẳng qua cũng chỉ là nối tiếp công việc của ông đã bắt đầu khi còn ở trong nước, khi còn ở Miền Nam tự do. Từ năm 1962 tới nay, ông đã hoàn tất được 23 cuốn triết học, tương đương với 7000 trang, một mảng tư tưởng mà không dễ mấy triết gia có thể so sánh được. Sự độc đáo ở nơi ông cũng đã là một truyện quá rõ – dầu ta có đồng ý với ông hay không, thì ta cũng không thể phủ nhận được tính cách độc đáo của tư tưởng ông. Ngày nay tham vọng cuối cùng của triết gia Kim Định là sẽ dựng xong một bộ Kinh (hiểu theo nghĩa Bible) cho dân tộc ta. Để thực hiện tham vọng này, ông đã cho in hoặc đang in năm cuốn thuộc bộ “Ngũ Kinh Khải Triết”, đó là: Hùng Việt Sử Ca, Kinh Hùng Khải Triết, Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc, Sứ Điệp Trống Đồng, Văn Lang Vũ Bộ (số lớn do nhà in H.T KELTON xuất bản). Nếu ai hỏi tôi rằng có nên đọc hay không, thì tôi xin thưa ngay: dứt khoát là có. Tại sao ? – Tại vì nếu ta không nhất thiết đồng ý với hết cả ý kiến của ông, ta cũng sẽ được làm thân với một trong những bộ óc triết lý lớn nhất nếu không của nhân loại thì cũng của Việt Nam. Tôi nói điều này trong sự cân nhắc, cũng không khác gì câu tôi sẽ trả lời cho người nào hỏi: Có nên đọc Platon hay Aristote không ? Đã nhất thiết gì ta đồng ý với Platon trong tác phẩm La République, nhưng ai không đọc tác phẩm đó, thì chắc chắn mất đi một mảng hiểu biết rộng lớn về triết học Tây Phương. Cũng như vậy, ai không đọc Kim Định cũng không sao, ông sẽ từ tốn mà “an vi”, để chờ một ngày kia người nọ sẽ tỉnh mộng mà trông thấy hết cả cái mất mát của mình”.
 
    Triết gia Kim Định từ trần ngày 25 tháng 3 năm 1997 tại Carthage, Missouri, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi. Ngài để lại cho đời bộ triết Việt Nho và An Vi, gồm 42 cuốn để giúp cho dân tộc có Chủ Đạo để tránh cảnh vô hướng vô hồn và giúp cho dân tộc có một Minh Triết để sống an vui hạnh phúc giữa Trời và Đất.

Triết Gia Lương Kim Định (1914-1997)
Danh sách tác phẩm của Kim Định

Cửu Khâu
(9 đồi nhỏ – Những vấn đề thiết yếu)
1 – 1 .Nguyên Nho (Cửa Khổng)
2 – 2. Triết Lý Giáo Dục
3 – 3. Nhân Chủ
4 – 4. Hồn Nước Với Lễ Gia Tiên
5 – 5. Chữ Thời
6 – 6  Vũ Trụ Nhân Linh
7 -7. Lạc Thư Minh Triết
8 – 7. Định Hướng Văn Học
9 – 8. Loa Thành Đồ Thuyết
10- 9. Tâm Tư
278 000 VNĐ
190 000 VNĐ
306 VNĐ
321 000 VNĐ
700 000 VNĐ
230 000 VNĐ
149 000 VNĐ
237 000 VNĐ
187 000 VNĐ
348 000 VNĐ
Ra khơi
Ca Dao
Thanh Niên QG
Nam Cung USA
Thanh Bình
Khai Trí
Nguồn Sáng
Ra Khơi
Thanh Bình
Khai Trí
1965
1975
USA
1979
1967
1969
1971
1969
1973
1970
Bát Sách
(8 quẻ – nền tảng cho nhiều sách sau này)
11 – 1.Việt Lý Tố Nguyên
12 – 2. Dịch Kinh Linh Thể
13 – 3. Triết Lý Cái Đình
14 – 4. Vấn đề Nguồn Gốc Văn Hóa VN
15 – 5. Vấn Đề Quốc Học
16 – 6. Hiến Chương Giáo Dục
17 – 7. Cơ cấu Việt Nho
18 – 8. Tinh Hoa Ngũ Điển
430 000 VNĐ
170 000 VNĐ
188 000 VNĐ
139 000 VNĐ
157 000 VNĐ
155 000 VNĐ
285 000 VNĐ
192000 VNĐ
An Tiêm
Ra Khơi
Nguồn Sáng
Nguồn Sáng
Nguồn Sáng
An Tiêm
Nguồn Sáng
Nguồn Sáng
1970
1970
1971
1973
1973
1970
1972
1973
Ngũ Luận
(Kinh điển – Minh Triết Việt)
19 – 1. Hùng Việt Sử Ca
20 – 2. Kinh Hùng Khải Triết
21 – 3. Pho Tượng Đẹp Nhất Của Việt Tộc
22 – 4. Sứ Điệp Trống Đồng
23 – 5. Văn Lang Vũ Bộ
272 000 VNĐ
241 000 VNĐ
226 000 VNĐ
431 000 VNĐ
251 000 VNĐ
Thằng Mõ San Jose
Thanh Niên QG
HT Kelton
Thanh Niên QG USA
H.T Kelton USA
1984
USA
USA
1984
1982
Tam Phần
(Chơn dấu bảo vật dân tộc)
24 – 1 .Đạo Trường Chung Cho Đông Á
25 – 2. Phong Thái An Vi
26 – 3. Trùng Phùng Đạo Nội
111 000 VNĐ
230 000 VNĐ
174 000 VNĐ
An Việt Houston
An Việt Houston
Vienamvanhien.net
1987
2000
Thái Bình
(Mở rộng khắp Thái Bình Dương)
27 – 1 .Những Dị Biệt Triết Lý Đông Tây
28 – 2. Hoa Kỳ &Thế Chiến LượcToàn Cầu
29 – 3. Cẩm Nang Triết Việt
30 – 4. Hưng Việt
31 – 5. Thái Bình Minh Triết
32 – 6. Gốc Rễ Triết Việt33 – 7Việt Triết Nhập Môn
34-  Vai Trò Nho Giáo Có Thể Đảm Nhận
Trong Thế Giới Hôm Nay
 (Diển Văn Đọc tại Hội Nghị Triết Học Thế Giới)
222 000 VNĐ
185 000 VNĐ
80 000 VNĐ
125 000 VNĐ
225 000 VNĐ
180 000 VNĐ 174000 VNĐ
 140  000 VNĐ
Ra Khơi
An Việt Úc Châu
An Việt Houston
An Việt Houston
Thời Điểm
An Việt HoustonAn Việt Houston
1969
1986
1987
1987
1997
19881988
 1984
Chưa in
35. Tập Tranh Nước Việt
36. Nguyên lý Mẹ
37. Gia Tài Của Mẹ
38. Triết Lý Nghệ Thuật Việt
39. Quốc Phả Sử Trình
40. Triết Lý Thái Hòa
41. Cẩm Nang An Vi
42. Hội Nghị Triết Học Thế Giới
   
Các sách bị thất lạc
43. Duy Vật Và Duy Thực
44. Tự Chiêu Minh Đức
45. Tâm Đạo
46. Triết Lý Hòa Giải
47. Huyền Sử Nước Việt
1945
1957
1957
1975
1975

Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Viber, zalo: +84344331741

Số tài khoản nhận tiền đặt sách:

Ngân hàng ACB

Số tài khoản: 142720499

Chủ tài khoản: Tôn Phi.

giá sách: 200 000 vnđ/cuốn ( 9 usd/book).

Trân trọng cám ơn quý vị.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s