Có tồn tại Thượng Đế của Thượng Đế hay không?

Ở Hàn Quốc, người dân đang tranh luận một đề tài hết sức nóng bỏng: “Có tồn tại Thượng Đế của Thượng Đế hay không?”

Trong bài trước, chúng tôi có nói về hiện tượng rút lui của văn minh Phật giáo, khi gặp câu hỏi của văn minh Cơ-đốc: “Ai là người tạo ra vũ trụ này?” Người tu sĩ Phật giáo nghĩ: Chúa tạo ra Phật. Tại sao ta không thờ Chúa mà lại thờ một thần do Chúa tạo ra? Nghĩ đoạn, người tu sĩ Phật giáo cởi áo nâu, đến nhà thờ xin linh mục rửa tội. Chuyện này không chỉ xảy ra ở Hàn Quốc thế kỷ XX, nó đã xảy ra ở Việt Nam thế kỷ XVI, XVII. Sách sử ghi chép được vô số trường hợp thầy tu Phật giáo gặp giám mục Alexandre Rohdes để xin được rửa tội. Bỏ nhà chùa, với nhiều quyền lợi, để chạy theo nhà thờ, vào thời điểm bắt đạo đó, là cả một cuộc cách mạng nhận thức.

Đây là những tu sĩ Phật giáo cấp thấp, trung thực. Nếu gặp một ông thầy chùa già dơ thì ông sẽ cãi lại: “Giả sử có Chúa thì ai tạo ra Chúa?” Câu hỏi vặn của ông thầy chùa hết sức có lý. Cho đến bây giờ dân Cơ-đốc giáo vẫn chưa đỡ lại được câu hỏi lục vấn của ông thầy chùa. Vì vậy, Phật giáo vẫn tồn tại ở châu Á, và còn vươn vòi sang Pháp, Mỹ. Cái lý của Phật giáo rất cứng.

Tiểu luận thần học này giả thiết có một Thượng Đế có tên là Giê-hô-va như trong Kinh Thánh ( The Holy Bible) miêu tả, mà con một của ngài là Giê-su đã xuống thế. Kết luận của tiểu luận này là tìm cho ra được, có Thượng Đế của Thượng Đế hay không.

Vì chúa Giê-su nói “Ta với cha là một” nên thần học công nhận chúa Giê-su cũng là Giê-hô-va, ví như một người lính Israel luôn có tên thật đi kèm với một bí danh/bí số.

Giả sử có “Thượng Đế của Thượng Đế”, theo lời của ông sư Phật giáo già dơ nọ, hay cách lập luận của các bạn trẻ tu tập Pháp Luân Công hiện nay. Ta tạm đặt tên cho Thượng Đế của Thượng Đế là Muller ( hay Lý Hồng Chí mặc lòng). Tóm tắt, Muller sinh ra Giê-hô-va, Giê-hô-va sinh ra Giê-su, vân vân chi khoản. Giả thuyết này liệu có đứng vững chăng? Nếu đứng vững, chúng ta sẽ mô hình toán học được nó.

Theo Kinh Thánh, chúng ta phải thờ Đức Giê-hô-va:

“Trước mặt ta ( là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi), ngươi chớ có các thần khác”. (Xuất hành chương 20 câu số 3).

Nếu có Muller, Thượng Đế của Thượng Đế, thì ta vừa phải thờ Đức Giê-hô-va, vừa phải thờ Đức Muller, cực kỳ mâu thuẫn, với Kinh Thánh và với lương tri con người. Do đó, nếu Kinh Thánh 66 cuốn, từ Sáng Thế đến Khải Huyền là đúng, thì giả thuyết có Thượng Đế của Thượng Đế là sai. Còn nếu giả thuyết Thượng Đế của Thượng Đế là đúng, thì Kinh Thánh là sai, và ta không cần tuân phục luật Môi-se hay những lời dạy của Đức Giê-su.

Xuất phát từ định đề “Kinh Thánh là đúng.”, chúng ta đi đến đích rằng, giả thuyết tồn tại Thượng Đế của Thượng Đế là sai.

Vì sao có người lại đặt ra giả thuyết này? Ấy là vì danh xưng “chúng ta” của những Thượng Đế trong sách Sáng thế:

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên…” (Sáng-thế Ký 1:26). Các tác giả thần học Anh nêu lên rằng tại sao Thượng Đế lại xưng là “chúng ta”? Đến đây lại có đến 3 cách giải thích.

Cách giải thích thứ nhất. Các nhà thần học Việt Nam và Pháp hay giải thích. Chúng ta bao gồm Thượng Đế và thiên sứ ghi chép công cuộc sáng tạo. Giống như văn hóa Việt Nam, bố nói: “Chúng ta đi tán con M. nhà hàng xóm đi.”. Người ta hiểu người đi tán cô M. nhà hàng xóm là anh con trai, chứ không phải người bố, vì người bố đã có vợ rồi, tán chi nữa, trừ khi có vợ bé. Ông bố dùng danh xưng “chúng ta” để áp lực lên người nghe ( cậu con trai) rằng: Đã đến lúc lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường cho thằng bố mày. “Chúng ta” trong bàn tròn các nhà tạo dựng, bao gồm Thượng Đế ( Giê-hô-va) và các anh thiên sứ làm nghề thư lại. Tuy nhiên văn hóa Do Thái, dùng để chép Kinh Thánh Cựu Ước, không có lối ăn nói này. Các thiên sứ không có khả năng tạo dựng và không có chân trong danh xưng “chúng ta”. Vì chưa giải thích được nó, các nhà thần học Anh cũng đành đưa vào dạng “vấn đề” và chờ các nhà thần học đời sau giỏi giang hơn đến giải quyết.

Cách giải quyết thứ hai. Phật giáo và Pháp Luân Công hay dựa dẫm. Họ cho rằng bàn tròn sáng tạo có các thần đồng đẳng. Nghĩa là, Đức Giê-hô-va đồng đẳng với Đức Phật Thích Ca. Nghĩa là, ông Chúa tạo ra Thiên Đàng được, thì ông Thích Ca cũng tạo ra cõi Niết Bàn được. Lập luận này bế tắc ở chỗ, mỗi ông Thượng Đế tạo ra một cõi, nhiều Thượng Đế sẽ tạo ra loạn 12 sứ quân. Pháp Luân Công cao cấp hơn Phật giáo bảo thủ, cho rằng phải có Đinh Bộ Lĩnh để dẹp loạn 12 sứ quân, tức là có một Thượng Đế của Thượng Đế để quản trị các Thượng Đế lặt vặt khác. Pháp Luân Công gọi đó là đấng sáng tạo chí cao. Tất nhiên họ rất tế nhị, không bao giờ gọi đích danh sư phụ Lý Hồng Chí của họ là đấng sáng tạo chí cao, tức là Thượng Đế của Thượng Đế. Cách lập luận của Pháp Luân Công đầy khoa học. Khổ nỗi, nó lại mâu thuẫn với luật 10 điều răn, như đã trình bày ở đầu bài. Hơn nữa, Chúa Giê-su nói: ” Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là đầu tiên và là sau rốt”. Thế thì, Đức Giê-su ( nick-name lần xuống thế đầu tiên của Đức Giê-hô-va) là cao nhất rồi, không thể có Thượng Đế của Thượng Đế được nữa. Vậy là, cách giải thích của Phật giáo hay Pháp Luân Công cũng có một lỗ hổng to như lỗ đen.

Cách giải thích thứ ba. Bạn hãy hít thở thật sâu khi xem cách giải thích này. Đó là hai chị em nhà Wachowski, tác giả kịch bản phim Ma trận 1999. Theo chị em nhà Wachowski, tồn tại một Thượng Đế mang bản tính nữ (nhà tiên tri), bên cạnh một Thượng Đế mang bản tính nam ( nhân vật nhà kiến trúc), thì các phương trình mới cân bằng được. Phim Ma Trận vượt qua tất cả các vòng kiểm duyệt để đến với công chúng thế giới. Người nào tinh ý sẽ nhận ra. Giới thần học không phe đảng thừa nhận rằng, cách lý giải của chị em nhà Wachowski là một bước tiến thần học quan trọng của thế kỷ XX. Nó vừa giải quyết được nan đề “chúng ta” trong bàn tròn công cuộc sáng tạo, vừa giải thích được nhân vật “cô dâu” trong các dụ ngôn về đám cưới của chúa Giê-su, vừa lý giải được về tân nương ( vợ mới) trong sách Khải Huyền. Nói chung phát kiến về một Thượng Đế mang bản tính nữ đã tháo gỡ được tất cả những khó khăn còn sót lại của thần học Kinh Thánh.

Ảnh 2: Bà già ( vợ ông kiến trúc sư) và một cháu bé tại nơi trú ẩn.

Ảnh 2: Bà già ( vợ ông kiến trúc sư) và một cháu bé tại nơi trú ẩn. Ông kiến trúc sư ám chỉ về Thượng Đế, bà già ám chỉ vợ Thượng Đế.

Có thể nói, chị em nhà Wachowski đã mô hình hóa toán học được vũ trụ này cách thành công.

Ngạc nhiên hơn, Nho giáo nguyên thủy, nền nhân bản trung tính tinh truyền của người Trung Hoa, cũng cho rằng phải có một Thượng Đế âm tính, một Thượng Đế mang bản tính nữ: “Nhất âm nhất dương chi vị đạo”. Người Trung Hoa thậm chí còn để Thượng Đế nữ trước Thượng Đế nam ( âm trước dương) vì Thượng Đế nữ làm chủ sự sinh ( sinh sinh chi vị Dịch). Điều này đồng nhất với cách lý giải thứ ba, cách lý giải của chị em nhà Wachowski. Có một đoàn thể tôn giaó theo cách lý giải thứ ba này, bị truyền thông Việt Nam đập tập thể năm 2018. Người ta lấy làm buồn cười, đã cho chiếu phim Ma trận 1999-phim công nhận có Thượng Đế nữ trên VTV1 rồi, thì còn cấm gì các triết lý công nhận có Thượng Đế mang bản tính nữ nữa.

Khoa học làm chứng rằng cách giải thích thứ ba là đúng: Ty thể chỉ nằm trong di truyền của người mẹ, không nằm di truyền của người bố. Bằng chứng về ty thể (tiếng Anh: mitochondrion, số nhiều: mitochondria) là bằng chứng hiển nhiên. Rõ ràng như ban ngày. Chị em nhà Wachowski là các nhà truyền giáo vĩ đại, không ai biết họ là các nhà truyền giáo.

Trong tư cách một nhà khoa học, một nhà thần học chân chính, chúng tôi để ngỏ xác suất xảy ra của 3 trường hợp là như nhau. Ngoài 3 cách lý giải trên đây ra, cho đến nay chưa có cách lý giải thứ tư cho danh từ “chúng ta” trong sách Sáng Thế.

Kết luận của bài này: Không tồn tại Thượng Đế của Thượng Đế.

Những năm trở lại đây, lạc thuyết xuất hiện tràn đầy trên mặt đất. Người Cơ-đốc có xu hướng bỏ Chúa Giê-su để đi theo các giả thuyết khác, các niết bàn, các hội đoàn khác.

Chúa Giê-su hỏi: “Phi-e-rơ, ngươi cũng bỏ ta như những kẻ đó phải không?”

Phi-e-rơ trả lời rằng: “Bỏ thầy, tôi biết theo ai?”

Sài Gòn, ngày 3 tháng 8 năm 2021.

Lê Minh Tôn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Các ảnh trong bài:
Ảnh 1: Neo gặp gia đình người kỹ sư điện tử ở ga tàu điện ngầm thông nhau giữa thành phố thực và thành phố ảo. Thành phố ảo ( Ma trận) tượng trưng cho trái đất. Thành phố thật tượng trưng cho Thiên Đàng ( cõi Paradise).

Ảnh 2: Bà già ( vợ ông kiến trúc sư) và một cháu bé tại nơi trú ẩn. Ông kiến trúc sư ám chỉ về Thượng Đế, bà già ám chỉ vợ Thượng Đế.

Ảnh 3: Neo gặp gỡ và trò chuyện với vị kiến trúc sư đầu bạc.

2 bình luận về “Có tồn tại Thượng Đế của Thượng Đế hay không?

  1. Chúng ta chỉ nhìn thấy vũ trụ kỳ diệu là phải tin nhận có Đấng sáng tạo gọi là Chúa của trời đất, biển & muôn loài. Giống như ta nhìn một toà nhà là chứng minh đã có một kiến trúc sư, “không cần phải thấy kiến trúc sư mới tin” đó là cách giải của lôgic khoa học. Không có cái nhà nào mà tự nhiên nó mọc lên và đầy đủ tiện nghi …
    Đã là Thượng Đế mà còn có ai tạo ra Thượng đế thì đâu phải gọi là Thượng Đế . ? Chúa nói ta là An -pha-o-me-ga . Có nghĩa là đầu tiên & là cuối cùng không có Chúa nào khác lớn hơn ngoài ta . ( Giống như con số 1 là số đứng đầu các con số. Trước số 1 là không & âm không,có nghĩa là không không không có gì . Con người hiểu biết chỉ là hạt cát giữa vũ trụ mênh mông mà đòi giải thích cả một vũ trụ đầy kiến thức của một Đấng Thánh Tạo Hoá An- Pha-Ô-Mê-Ga ???

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s