Phân tích bài hát Happy New Year của nhóm Abba.

Bài Happy New Year thực ra là một bài thánh ca Cơ-đốc giáo, kêu gọi sự ăn năn, trở về cùng Đức Chúa Trời.

“May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend”

Dịch nghĩa: Có lẽ chúng ta cần nhìn lại, và sau đó, một thế giới mà mỗi hàng xóm đều là bạn bè.

Câu này giống câu trong tin lành Ma-thi-ơ, khi đi giảng đạo, Chúa Giê-su nói câu đầu tiên: “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”

Abba kêu gọi sự ăn năn, nhìn lại: Have a vision now and then. Một cách rất kín đáo, Abba giục mọi người rằng không còn thời gian nữa, hãy ăn năn khi Đức Chúa Trời còn chờ đợi chúng ta.

Mọi người, vốn từng là, các công chúa, hoàng tử xinh đẹp của Đức Chúa Trời. Vì phạm tội nên bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen.

Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray
Keeps on going anyway

Đoạn này tương đương với: “Ai được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì.”

Happy New Year

ABBANo more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to sayHappy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and ISometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray
Keeps on going anywayHappy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and ISeems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nineHappy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbor is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s