Văn minh tin lành đem đến tự do xuất bản toàn cầu.

Môi trường Internet mang đến tự do cho các nhà văn. Tại đây, bạn được cạnh tranh lành mạnh, trong môi trường văn minh tin lành, càng giỏi thì càng giàu.

Trung tâm Văn Bút Việt Nam về bản chất cũng là một hội nhà văn, song chúng tôi là hội nhà văn không biên giới. Tuy vậy, trình độ bình quân của các cây viết trong Trung tâm Văn Bút Việt Nam là rất cao. Phải đạt các tiêu chuẩn khắt khe mới có thể tồn tại lâu dài trong Văn Bút. Không hễ cứ tự do là có tự do, bạn phải tiến hóa, phục vụ các giá trị truyền thống, minh triết Việt.

Để thành công trong ngành xuất bản, bạn cần tuân thủ vững vàng luật Môi-se, còn gọi là luật Mười điều răn. Xin nhắc lại luật Mười điều răn như sau:

Bấy giờ, Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng:
Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.
Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Ðức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.
Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;
11 vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.
12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.
13 Ngươi chớ giết người.
14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
15 Ngươi chớ trộm cướp.
16 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
17 Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.

Trung tâm Văn Bút Việt Nam về bản chất cũng là một hội nhà văn, song chúng tôi là hội nhà văn không biên giới. Tuy vậy, trình độ bình quân của các cây viết trong Trung tâm Văn Bút Việt Nam là rất cao. Phải đạt các tiêu chuẩn khắt khe mới có thể tồn tại lâu dài trong Văn Bút. Không hễ cứ tự do là có tự do, bạn phải tiến hóa, phục vụ các giá trị truyền thống, minh triết Việt.

Nhà xuất bản Sống Mới Charlie của ông Tôn Phi cũng đã ra đời như vậy.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s