Sự tử tế của một gia đình người Vân Kiều

Gia đình ông Ăm Diệu, người Vân Kiều trú tại bản Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có gia cảnh nghèo, ông bà… Read more “Sự tử tế của một gia đình người Vân Kiều”