Joe Biden có từng nói “Nước Mỹ không có nghĩa vụ nhận người tị nạn Việt Nam!” hay không?

Sáng nay, 23/07/2020, tôi có đọc được cuộc tranh cãi giữa một tiến sĩ khoa học (máy tính?!) với một luật gia. Vị luật gia cho rằng,… Read more “Joe Biden có từng nói “Nước Mỹ không có nghĩa vụ nhận người tị nạn Việt Nam!” hay không?”