Cần phải làm gì để giúp đỡ các y tá thôn bị đuổi việc vì tinh giản biên chế?

Ngày hôm qua, ở một tỉnh phía Bắc, người ta gọi điện báo cho tôi ( nhà báo độc lập Tôn Phi) rằng, các nữ y tá… Read more “Cần phải làm gì để giúp đỡ các y tá thôn bị đuổi việc vì tinh giản biên chế?”