Thơ mới nhất của Vương Đằng

Tuổi già và đau bịnh Đau quá nhưng già ngăn bật khóc– Sống cô đơn, khóc chẳng ai nghe; Cháu, con vui hưởng đời siêu tốc: Cha,… Read more “Thơ mới nhất của Vương Đằng”