Trọng nhiệm nhi lộ viễn

Tôn Phi. Chuyện kể rằng, lúc Khổng chết đi, người ta khoét vách tường xem có để lại gì, thì thấy giấu trong đó các sách viết… Read more “Trọng nhiệm nhi lộ viễn”