Bolero trữ tình Rót buồn vào thương nhớ.

RÓT BUỒN VÀO NỖI NHỚ | Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Tuệ Tâm | Hoà âm: Tuyền Linh | Ca sĩ: Giáng Hương