Để trở thành một nhà khoa học.

Tôn Phi Kính thưa quý vị, Là một nhà khoa học giỏi, có phát minh, thì quý vị không thể nào nghèo được. Có nơi giả sản… Read more “Để trở thành một nhà khoa học.”