Giới thiệu doanh nhân, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức.

Doanh nhân, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức là người đã phát triển hệ thống phone-to-Phone. Vào thời đó ở Việt Nam quá mới lạ. Không biết… Read more “Giới thiệu doanh nhân, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức.”