Những đứa con của Nguyễn Lân Thắng tự hào về cha mẹ của chúng.

Một người thuộc dòng họ Nguyễn Lân danh tiếng đến gặp và nói: “Chúng tôi tự hào khi có đứa con như Nguyễn Lân Thắng.” Vụ án… Read more “Những đứa con của Nguyễn Lân Thắng tự hào về cha mẹ của chúng.”