Vì sao Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo phải đến trốn ở làng Trúc Lâm?

Làng Trúc Lâm, tỉnh Thừa Thiên, vua đi qua cụ tiên chỉ làng phải tránh sang một bên nhường đường. Người đi là cụ Bát Tiên của… Read more “Vì sao Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo phải đến trốn ở làng Trúc Lâm?”