Chí sĩ Phan Châu Trinh

Cụ Phan Châu Trinh sinh năm 1872. Ông đậu cử nhân năm 28 tuổi. Năm 33 tuổi ông cùng các nhân sĩ thời đó như Huỳnh Thúc… Read more Chí sĩ Phan Châu Trinh