Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine có ảnh hưởng đến công pháp quốc tế.

Những điều mà Putin làm đều hợp pháp, theo cách hiểu của hắn. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ cách làm việc của công an KGB,… Read more “Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine có ảnh hưởng đến công pháp quốc tế.”