Giới thiệu tác giả Vương Đằng và sách Folk Tales of Viet Nam

Tác giả Vương Đằng học đại học và cao học tại đại học Văn Khoa Sài Gòn. Ở bậc đại học, ông học ngành Văn học. Ở… Read more “Giới thiệu tác giả Vương Đằng và sách Folk Tales of Viet Nam”