Nhà văn Nguyễn Quang Thiều không phải là công an.

Trên mạng, có tin đồn rằng Nguyễn Quang Thiều là công an. Tin đồn này rất ác ý, làm triệt tiêu khả năng sáng tạo của nhà… Read more “Nhà văn Nguyễn Quang Thiều không phải là công an.”

Giới thiệu nhà giáo Phùng Hoài Ngọc, người viết giáo trình văn học Trung Quốc hay nhất Việt Nam hiện nay.

Giang Nam lãng tử tự giới thiệu Lãng tử mượn bài ngũ tuyệt “Tầm ẩn giả bất ngộ” của  Giả Đảo  và “Lục ngôn tuyệt cú” của Vương Duy để bày tỏ… Read more “Giới thiệu nhà giáo Phùng Hoài Ngọc, người viết giáo trình văn học Trung Quốc hay nhất Việt Nam hiện nay.”