Là nhà khoa học, chúng ta nên làm việc trên tư liệu gốc, không nên làm việc trên tư liệu nghe nói.

Ông Tôn Phi tại Vũng Tàu. Tháng 2 năm 2022. Photo by Đình Qúy. Vì sao các nhà khoa học Cơ-đốc giáo ở các nước Tư Bản… Read more “Là nhà khoa học, chúng ta nên làm việc trên tư liệu gốc, không nên làm việc trên tư liệu nghe nói.”