Vì sao nước Anh có lụt nhưng không có lũ?

Lụt là nước dâng. Lũ là nước dâng kèm theo dòng chảy xiết.Thỉnh thoảng họ cũng đón nhận bão, làm chết mấy cây nhỏ.Nước Anh có lụt… Read more “Vì sao nước Anh có lụt nhưng không có lũ?”