Giới thiệu sách Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi.

Sách do đội ngũ tác giả Anh, Pháp, Mỹ biên soạn. Ông Tôn Phi ở Việt Nam làm chủ biên. Ngoài ra còn có các bạn Ngọc… Read more “Giới thiệu sách Cải tạo đời sống người công nhân của tác giả Tôn Phi.”