Có phải Đức Chúa Trời giết nhiều người trong Kinh Thánh chăng?

Trên đường từ Ai-Cập về Ca-na-an, dân Do Thái lại giết nhiều người. Kinh Thánh có ghi lại những điều này. Vì vậy có những bạn đọc… Read more “Có phải Đức Chúa Trời giết nhiều người trong Kinh Thánh chăng?”

中華人民共和國國家對“異端”、“邪教”的政策。

在《耶穌在北京》一書中,這位西方作者敘述了中國眾多宗教的背景。 提到中華人民共和國,就不能忽視公安部長周永康這個人物。中國對外國宗教的政策相當開放,即允許他在國內做禮拜和傳福音。當被問及為什麼不允許在公園里傳教時,中國宗教研究的首席教授回答說:“這麼重要的事情(關於上帝)可以在公園和地鐵裡談論。嗯?”。因此,中國警方擅自突擊搜查。 中國與今天報紙所談論的國家不同。中國的法律非常清晰簡潔。它是一條直線,而不是像越南那樣的曲線。因為是直線,社會上所有的醜聞都落入了周永康的手中。坐在周永康椅子上的人也做了同樣的事情。 最近,中國更加開放。他們不再將任何宗教視為“邪惡宗教”、“異端”,除非政府宣布該宗教有官方的“邪惡宗教”。 “異端”、“異端”的概念很難界定,因為社會科學與自然科學不同,難度極大。 Trieu Khac Chi部長接替周永康,在行業內實施了一系列進步政策。 現在中國的氣氛比以前更愉快了。然而,貧富差距拉大,讓人誤以為是中共把所有的人都吃光了。這只是部分正確。另一個更重要的部分是因為目前中國的財富分配不均,中國的人力資源非常低(低於越南)。中國的馬克思主義毛澤東哲學比越南的梁金庭教授的越南哲學還落後。 2021年經濟困難。中國13億人口中,實際就業的只有9億左右。其餘 4 億人從事非正式職業。大約有 1 億人在乞討,以至於在中國,乞討已成為配備智能手機轉賬的最低要求的職業。 中國已經成功地實現了數字化,甚至比美國還早。 中國最有可能在越南之前實施全民社會補貼。 Contact author: tonphi2021@gmail.com Phone, Whatsapp, Signal, Telegram, Facetime: +84344331741