Theo đạo, đừng theo người.

Thím tôi (lấy chú tôi) có câu nói rất hay: “Theo đạo, đừng theo người.”Vì người có thể thay đổi, hoặc hiểu sai về đạo. Do đó… Read more “Theo đạo, đừng theo người.”