Thơ Gửi em ở cuối sông Hồng- Dương Soái (Bản đầy đủ)

Anh ở Lào Cai Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt Tháng Hai, mùa này con nước Lắng phù sa in bóng đôi bờ Biết em… Read more “Thơ Gửi em ở cuối sông Hồng- Dương Soái (Bản đầy đủ)”