Thế chiến lược của Ấn Độ trong bàn cờ chính trị thế giới.

Hôm 23/04/2022, bộ trưởng bộ Tài chính Ấn Độ nói rằng, Ấn Độ vừa muốn xây dựng tình hữu nghị với các nước Âu-Mỹ, vừa cần một… Read more “Thế chiến lược của Ấn Độ trong bàn cờ chính trị thế giới.”