Nhiệm kỳ tổng thống Mỹ Donald Trump, thành công và thất bại.

Trong nhiệm kỳ của mình, tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm cho tỷ lệ người da đen tìm được việc làm cao nhất trong 50 năm… Read more “Nhiệm kỳ tổng thống Mỹ Donald Trump, thành công và thất bại.”