Truyện ngắn: Quốc gia phong danh, thủ khoa tiến sĩ.

Tôi đang ngồi trực ở dưới hầm thì có điện: – Phi ơi lên đi, có người đến gặp em này. – Ai vậy? – Không biết.… Read more “Truyện ngắn: Quốc gia phong danh, thủ khoa tiến sĩ.”