Con người cần những phút nghỉ ngơi yên tĩnh.

Thiền định trong Phật giáo lại đi quá xa. Tiến Sĩ Joseph Geobbels, vốn là bộ trưởng tuyên truyền của Hitler. Câu nói bất hủ: “Nếu chúng ta… Read more “Con người cần những phút nghỉ ngơi yên tĩnh.”