Truyện ngắn: ông bà Charlie sang thăm Paris.

Năm 2030, ông bà Tôn Phi ( còn gọi là Charlie) sang thăm Paris. Vé đi và vé về do Văn Bút Quốc tế đài thọ, ăn… Read more “Truyện ngắn: ông bà Charlie sang thăm Paris.”