“Thủ đoạn” truyền đạo của giới mục sư tin lành Hàn Quốc tại Việt Nam.

Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản (Phần 39) Bài dài. Mời bạn đọc các comment bên dưới trước khi đọc… Read more ““Thủ đoạn” truyền đạo của giới mục sư tin lành Hàn Quốc tại Việt Nam.”