Chúng tôi tiếp nhận văn thư đầu hàng của một số tập đoàn quân sự trên thế giới.

Nước Mỹ là một nước luôn luôn muốn hoà bình, tổng tuyển cử tại mọi quốc gia. Nước Mỹ không xâm lược nước nào cả. Bắt, cũng… Read more “Chúng tôi tiếp nhận văn thư đầu hàng của một số tập đoàn quân sự trên thế giới.”

Tổng quan về văn hóa bầu cử tổng thống Mỹ.

Ảnh: Ông Nguyễn Kinh Doanh và bà Monica Gomez, hoa hậu phi công Mỹ. Ảnh chụp năm 2019.

Ở Mỹ, ai nhiều phiếu hơn thì người đó thắng cử tổng thống. Để có được nhiều phiếu, ứng viên tổng thống phải truyền tải thông điệp của mình đến cử tri, cử tri nghe chương trình mà họ sẽ hành động rồi chọn ông nào có chương trình hành động phù hợp với gia đình mình.

Để truyền tải thông điệp, phải có môn truyền thông. Vì vậy, truyền thông có vai trò rất lớn trước, trong và sau mỗi cuộc bầu cử ở Mỹ.

Ký giả Nguyễn Kinh Doanh và CEO Vũ Hoàng Lân. Ảnh chụp năm 2021.

Một tổng thống Mỹ vừa được có tự do, vừa là một tên nô lệ. Họ được tự do vì nếu có sáng kiến phục vụ quảng đại quần chúng, thông qua lưỡng viện quốc hội là sáng kiến đó được thi hành. Họ là nô lệ bởi mỗi tổng thống Mỹ lên ngôi hầu như phải làm theo bản chính lược quốc gia mà đã được định ra từ những thế hệ đi trước.

Pano quảng cáo của kênh Youtube Nguyễn Kinh Doanh.

Bầu cử Mỹ huy động rất nhiều văn nghệ sỹ.

Ca sỹ Thanh Tuyền và ký giả Nguyễn Kinh Doanh.

Văn hóa bầu cử ở Mỹ, ai cũng có thể ứng cử, mà không sợ bị trả thù. Ai cũng có quyền lập đảng riêng. Ai cũng có quyền trình bày chủ thuyết.

Tác giả: Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Viber: +84344331741.

為 什 麼 說 中 國 的 腐 敗 比 越 南 的 腐 敗 更 難?

Ton Phi-Viet Nam 在2020年至2021年連續兩年的新冠疫情期間,中國政府建造了20層高的建築作為野戰醫院。這些 20 層高的醫院只用了 2 週時間就建成並完工。它顯示了中國科學的發展是多麼可怕。 在中國,同一個共產黨內部,有很多幫派。這個團伙是習近平領導的,另一個是江澤民領導的,等等。很多錄音帶,但團伙之間有協議,不傷害科學家,都必須投資大學。因此,被認為是中國發明的科學作品的數量仍然是驚人的。