Ải Nam Quan.

Ngắm ải Nam Quan thấm thía buồnCây đa mốc cũ lệ mờ tuônNơi Trần Bình Trọng quay răn giặcChốn Nguyễn Phi Khanh ngoảnh dậy conXưa giống anh… Read more “Ải Nam Quan.”