Bí quyết của sự sáng tạo

Ngày 21 tháng 12 năm 2030. Con gái ngoan, Năm nay bố đã 37 tuổi. Người ta gặp ai cũng tưởng bố 45, 46 tuổi. Bố già… Read more “Bí quyết của sự sáng tạo”