Mỗi người dân Việt Nam phải là một ông chủ!

“Mỗi người dân Việt Nam phải là một ông chủ”. Năm 2021, triết gia Lê Minh Tôn, tên thật là Tôn Phi, nêu cao câu khẩu hiệu… Read more “Mỗi người dân Việt Nam phải là một ông chủ!”