Giang Nam phùng Lý Quy Niên

江南逢李龜年 Thơ Đỗ Phủ. 杜甫 Văn bản: 江南逢李龜年   岐王宅裏尋常見,崔九堂前幾度聞。正是江南好風景,落花時節又逢君。  Phiên âm: Giang Nam phùng Lý Quy Niên Kỳ vương trạch lý tầm thường kiến,Thôi cửu đường tiền kỷ độ… Read more “Giang Nam phùng Lý Quy Niên”