Kiến trúc sư Tôn Thân: Viết trong những ngày đất nước rục rịch chuyển mình.

Tôn Thân Năm 2017, có kiến trúc sư Nguyễn Thanh Vân ở Hà Nội viết bài: Viết trong những ngày đất nước rục rịch chuyển mình. Đến… Read more “Kiến trúc sư Tôn Thân: Viết trong những ngày đất nước rục rịch chuyển mình.”