Xin hãy chung tay cứu lấy một con người.

Phạm Công Ngụ. Từ bệnh viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác – Hà Nội, cô giáo Phương nghẹn ngào gọi điện cho tôi vào lúc khuya…… Read more “Xin hãy chung tay cứu lấy một con người.”