Vai trò của nghiệp đoàn độc lập đối với các quốc gia đang phát triển.

Tại nước Anh, có nhiều nghiệp đoàn độc lập. Các nghiệp đoàn này nâng cao mức lương cho công nhân. Nhờ nghiệp đoàn độc lập, lương của… Read more “Vai trò của nghiệp đoàn độc lập đối với các quốc gia đang phát triển.”