Bệnh viện Vì Dân chữa bệnh miễn phí của đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh

Đọc báo: “Bà Nguyễn Văn Thiệu ở tuổi 88! Bà hiện đang sống lưu vong ở Boston. Di sản quí báu nhất bà đã để lại cho… Read more “Bệnh viện Vì Dân chữa bệnh miễn phí của đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh”