Bán giải pháp chống ngập.

Vấn-đề nước ngập ở Sài Gòn rất nghiêm-trọng.Nhờ anh Tôn Phi đăng giùm bài này.Thank you a lot.* Bán “Giải-pháp chống ngập”.Công-trình 10.000 tỷ của Trung Nam… Read more “Bán giải pháp chống ngập.”