Phân tích tác phẩm Pháo Đài Số của Dan Brown

Tác giả Dan Brown nổi tiếng với loạt tác phẩm về khoa học ngày tận thế. Tên gốc của Pháo Đài Số: Digital Fortress. Trang Wikipedia nói… Read more “Phân tích tác phẩm Pháo Đài Số của Dan Brown”