Đôi nét về cái “Ta” trong bài thơ “Ta Về” của Tô Thùy Yên

Tạo Ân Sự hình thành của bài thơ Ta Về là duyên nghiệp; duyên nghiệp ở đây, cái quả hôm nay bắt nguồn từ cái nhân ngày… Read more “Đôi nét về cái “Ta” trong bài thơ “Ta Về” của Tô Thùy Yên”