Phân tích bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng

Họa sĩ, nhà nghiên cứu thị giác Nguyễn Hồng Hưng ở Sài Gòn gọi Tây Tiến là một bài văn tế. Ông nói như vậy cũng đúng,… Read more “Phân tích bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng”