Tết của lòng tham

Tết năm nay tết Cô-rô-na Cả năm trời chết đâu có ít Thân phận người thật là nhỏ nhít Chết như rạ đếm sao kể siết Con… Read more “Tết của lòng tham”