Sách của Nhà xuất bản Sống Mới đã đến với các trường học Việt Nam.

Cô giáo xinh đẹp đang cầm trên tay cuốn sách Tự điển danh ngôn thế giới, Sống Mới xuất bản phát hành năm 1971 tại Sài Gòn.… Read more “Sách của Nhà xuất bản Sống Mới đã đến với các trường học Việt Nam.”