Bệnh công thần của người đi học.

Đa số người đi học mắc một bệnh gọi là bệnh công thần. Giao việc cho thì làm, không giao việc thì thôi, ngồi uống cà phê.… Read more “Bệnh công thần của người đi học.”