Tin cực vui: Tác giả Vương Đằng tặng bản quyền sách Folk Tales Viet Nam cho nhà xuất bản Sống Mới.

Ông Vương Đằng, giáo sư đại học Mỹ, một người con của đất mẹ Việt Nam, vừa gửi tặng bản quyền cuốn Folk Tales Vietnam cho nhà… Read more “Tin cực vui: Tác giả Vương Đằng tặng bản quyền sách Folk Tales Viet Nam cho nhà xuất bản Sống Mới.”